Skip to main content

Geschiedenis

Blauwvinger Energie is ontstaan na een oproep van de gemeente Zwolle in 2011 om wijkinitiatieven te ontplooien met betrekking tot energiebesparing. 
Op 26 april 2011 werd er in het Ecodrome een startbijeenkomst georganiseerd. Daarna zijn in diverse wijken aanzetten gegeven. Ook door particulieren, die samen PV-panelen inkochten en plaatsten. 
In Stadshagen werd BEBS gevormd (BuurtEnergieBedrijfStadshagen). Daar sloten later ook mensen uit Spoolde, Dieze, Zwolle-Zuid en Westenholte bij aan.

Energiebedrijf? In eerste instantie werd gedacht aan het oprichten van een eigen energiebedrijf, zoals op meerdere plaatsen in Nederland aan het ontstaan was (bv Grunneger Power, Reggestroom, Texel, Zeeuwind), als opmaat naar het op termijn zelf produceren van stroom en gas.
Maar om nu jaren alleen maar wederverkoper te worden van een grote maatschappij stuitte de meeste vrijwilligers toch wel tegen de borst. En de moeizame voortgang bij de andere initiatieven stemde ook tot nadenken.

2013: stichting  Uiteindelijk werd in juni 2013 de stichting LDEBZ (Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf Zwolle) opgericht met als doel het bevorderen van het gebruik van duurzame energie om Zwolle energieneutraler te maken en daarvoor lokale bedrijven te gebruiken zodat ook de opbrengsten binnen Zwolle blijven.
In Dieze-Oost richtten we het WIJbedrijf op: bewoners gaan samen aan de slag om de wijk te verduurzamen.

2015: vereniging  De stichting werd een vereniging om aan de leden de mogelijkheid te geven om mee te praten.
De vereniging ontwikkelde met Scania en Hogeschool Windesheim een plan om twee windmolens op Voorst te zetten. Dat stuitte op veel verzet bij omwonenden. Het zette het stadsbestuur aan om met een energie-nota te komen: waar zou welke vorm van opwekking kunnen plaatsvinden.

2017: energie-coöperatie  Er kwamen grote zonneparkprojecten op ons pad: Postcoderoos Scholtensteeg, Zonnepark Weekhorst en twee zandwinplassen, waar zonnepanelen op gelegd zullen worden. Daar gaan grote bedragen in om: reden om de vereniging om te zetten naar een coöperatie. Zie de statuten
Het aantal leden groeit gestaag, het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de projecten worden aangestuurd door projectleiders, die vanuit het project worden betaald. De gemeente Zwolle en de provincie helpen wel indien er iets voorgefinancierd moet worden. 

2020: eigenaar van een zonnepark op de Bomhofsplas Een gedurfde zet: een heel zonnepark (het grootste drijvende zonnepark van Europa op dit moment) kopen en de komende jaren Zwollenaren mee laten profiteren door ledencertificaten en een soort aandelen. Gelukkig helpt de provincie (EFO) ons met de voorfinanciering. We moeten nu wel externe financiële adviseurs inschakelen, het worden best ingewikkelde contracten.

2021: ledencertificaten Het was een hele bevalling, maar in november waren alle administratieve en juridische zaken opgelost en konden onze leden certificaten kopen. In twee weken tijd werden er bijna 300 certificaten van € 1000,- uitgegeven aan Zwollenaren en groeide het aantal leden tot meer dan 250. We zitten in de lift: nu nog meer inwoners activeren om mede-eigenaar te worden van een Zwolse energie”centrale”, ons zonnepark Bomhofsplas.

Professionalisering  Langzamerhand is het voor het vrijwillige bestuur een dagtaak aan het worden, reden om externe vakmensen in te schakelen: bij communicatie, financiën en juridische zaken wordt het bestuur bijgestaan door marktpartijen. Ook is Blauwvinger energie lid van Nuts&Co, een overkoepelende organisatie in Overijssel die administatieve taken van lokale coöperaties uit handen gaat nemen. Tenslotte is Blauwvinger Energie aangesloten bij het landelijke initiatief Hoom, waarmee we de leden kunnen adviseren op energiegebied.

We zijn heel ambitieus: kom je ons helpen onze ambities te verwezenlijken?

Samen inkopen

Gezamenlijk inkopen geeft voordelen

  • Samen sta je sterk
  • Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden
  • Je vult elkaar aan. De een is handig met onderhandelen. De ander weet waar je op moet letten bij de uitvoering. Weer een ander kan het goed vertellen. Samen is leuker.

Als Blauwvinger Energie kunnen we je hier bij helpen met kennis over het aanvragen van offertes en het organiseren van een avond. Meer weten stuur ons dan een mail