Skip to main content

Ledencertificaten Bomhofsplas

Op 16 september, tijdens de Open Energiedag, is een campagne om mee te doen met een nieuwe ronde ledencertificaten Zonnepark Bomhofsplas gestart.
We kunnen 1095 nieuwe ledencertificaten uitgeven. Energiefonds Overijsel verkoopt een deel van haar aandelen aan leden van Blauwvinger Energie. Een mooie stap. Zo kunnen steeds meer inwoners uit Zwolle mede-eigenaar worden.

Een ledencertificaat kost € 1.000,00. Het certificaat bestaat uit een deel lening en een stuk aandeel. Voorwaarde om in aanmerking te komen is binding met Zwolle en het lidmaatschap van Blauwvinger Energie. Gedurende de campagne organiseren we meerdere online informatie-avonden.

De eerstvolgende online informatieavond staat gepland op dinsdag 21 november van 19.30 – 20.30 uur.

Schrijf je in via ons aanmeldformulier dan nodigen we je uit voor de online informatie-avond.

Klik hier om je aan te melden voor één van de informatie-avonden.

Word mede-eigenaar van Drijvend Zonnepark Bomhofsplas in Zwolle, één van de grootste drijvende zonneparken in Europa.

Blauwvinger Energie is een Zwolse duurzame energiecoöperatie die is opgericht en bestuurd door Zwolse inwoners. Sinds 2012 streven wij ernaar om zo veel mogelijk de voor Zwolle benodigde energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken, waarbij onze inwoners en bedrijven samen eigenaar zijn van de opwekinstallaties. Door de energie door Zwolse inwoners en bedrijven te laten gebruiken, creëer je een energie-kringloop en blijvende financiële opbrengsten binnen de stad.

Daarom heeft Blauwvinger Energie in 2020, samen met het Energiefonds Overijssel (EFO) en een particuliere Zwolse investeerder, drijvend Zonnepark Bomhofsplas gekocht. Het Energiefonds Overijssel is de grootste aandeelhouder, en zal in de komende jaren steeds een deel van haar aandelen verkopen aan Zwolse inwoners en bedrijven.

Vanaf de overname van het park is het dus de bedoeling dat Zwolse inwoners en bedrijven eigenaar worden van het park, zodat we met elkaar profiteren van de duurzaam opgewekte energie en de financiële voordelen. In 2021 is een eerste actie gehouden waarbij Zwollenaren via het kopen van Ledencertificaten mede-eigenaar zijn geworden van het park. Met de opbrengst van de Ledenertificaten werd een aantal aandelen gekocht van het Energiefonds Overijssel. Blauwvinger Energie houdt in het najaar van 2023 een tweede actie om weer een aantal aandelen over te nemen van EFO.

Hoe het werkt

Je kunt meedoen vanaf €1.000, en krijgt daarvoor een of meerdere Ledencertificaten. Met de opbrengst van de Ledencertificaten kopen we een aantal aandelen in Zonnepark Bomhofsplas van het Energiefonds Overijssel. In 2023 worden maximaal 1095 ledencertificaten verkocht. Als alle certificaten worden verkocht, dan vertegenwoordigd dat circa 35% van de aandelen. Samen met de reeds gekochte aandelen in 2021 is dan circa 47% van het park in Zwolse handen. Voorwaarde om mee te doen is dat je in Zwolle woont of daar een bedrijf hebt en dat je lid bent/wordt van Blauwvinger Energie.

Rendement

Het verwachte gemiddelde rendement bedraagt 6,5% over de resterende looptijd van 22 jaar van het project. Per jaar wordt op een Certificaat 0,5% administratiekosten ingehouden.

Zeggenschap

Blauwvinger Energie is de aandeelhouder met het kleinste aandeel van 0,4% maar is wel voor 60% juridisch eigenaar van het park, doordat we 60% van de gewone aandelen bezitten. Dit zorgt ervoor dat het park vanuit onze visie op lokaal eigenaarschap bestuurt zal blijven. Certificaathouders zijn automatisch lid van de STAK Bomhofsplas. STAK staat voor Stichting Adminstratiekantoor en is een rechtsvorm die bedoeld is om Certificaathouders te verenigen. Vervolgens oefent de STAK het stemrecht uit in de Aandeelhoudersvergadering.

Meer informatie

Eerst nog wat meer weten? Schrijf je dan in voor de online informatieavond. Dan vertellen we je hoe het werkt en kun je vragen stellen.

UIteraard is er meer informatie. We willen wel graag dat iedereen goed geïnformeerd is voordat je een besluit neemt om mee te doen. Het gaat tenslotte om een langere periode. Hiervoor is een uitgebreid Informatie Memorandum geschreven en een factsheet gemaakt. Dat is hier te vinden. Vanuit die pagina kun je je vervolgens inschrijven.

Zwolse Energie!

Of je nu wel of niet wilt investeren in Drijvend Zonnepark Bomhofsplas, je kunt altijd de stroom afnemen, dan help je mee om van deze energie ook Zwolse Energie te maken. Dat is pas echt duurzaam en dichtbij