Skip to main content

Missie en Visie

De missie van de Vereniging Blauwvinger Energie geeft onze reden van bestaan en dient als standaard waarop wij onze acties en beslissingen afwegen:

  • De energievoorziening van de Zwolse samenleving volledig autonoom en duurzaam maken, op eigen bodem.
  • Zwolse inwoners, bedrijven, organisaties en overheden inspireren, motiveren, faciliteren en praktisch ondersteunen bij het optimaliseren en verduurzamen van hun energiegebruik.
  • De financiële en maatschappelijke voordelen van de verduurzaming geheel ten goede en ten groei laten komen aan de Zwolse samenleving.
  • Een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid en sociale cohesie van de inwoners van Zwolle.
  • Samen met anderen bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot en behouden als Duurzame Economische Topregio.
  • Bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Grootschalige energieprojecten in Zwolle

De missie van Blauwvinger Energie is om het Zwolse energiegebruik te verduurzamen. Om dit te bereiken is een visie en strategie nodig. Grootschalige Duurzame Energieprojecten zijn slechts een onderdeel van de totaaloplossing, maar hebben wel een grote, zo niet de grootste, impact op de leefomgeving.

Discussies gaan tot nu vooral over windturbines en zonneparken en het is daarom belangrijk dat Blauwvinger Energie hierop een visie heeft. Een samenvatting van de BE-visie op Grootschalige Duurzame Energieprojecten wordt hieronder weergegeven.