Skip to main content

Over ons

Blauwvinger Energie is een coöperatie van Zwolse inwoners en bedrijven met als missie de energievoorziening van onze stad zo snel als mogelijk te verduurzamen.

Wij zijn ontstaan na een oproep van de gemeente Zwolle in 2011 aan wijkbewoners om hun energiegebruik te verduurzamen. Lees onze (korte) geschiedenis

Onze leden zijn zowel bewoners als bedrijven, daarnaast zijn er een aantal initiatieven die mede vanuit Blauwvinger Energie zijn ontstaan, maar ondertussen zelfstandig in hun eigen wijk actief zijn en waarmee we nauw samenwerken.

Waarom we bestaan

De duurzaamheidsopgave waar we in Nederland aan werken is enorm: naast het vervangen van de olie- en gasgestookte energiecentrales door o.a. zonne- en windenergie, moet ook onze warmtevoorziening aangepast worden: geen Gronings aardgas meer, maar verschillende duurzame bronnen, waaronder duurzame elektriciteit, geothermie en op termijn waterstof. Ook het vervoer verduurzaamt snel: binnen 10 jaar rijdt naar verwachting minimaal 50 procent van de personenauto’s elektrisch en zal het vrachtverkeer voor een belangrijk deel op waterstof rijden.
Deze verschuiving van fossiele naar duurzame energiebronnen zorgt ervoor dat de vraag naar duurzame energiebronnen jarenlang sterk zal stijgen.

Wij zijn er van overtuigd dat een belangrijk deel van deze opgave op lokaal niveau opgelost kan en moet worden; in de eerste plaats door minder energie te gebruiken, daarnaast door zoveel mogelijk energie op eigen gebouwen en terreinen op te wekken. Maar al die maatregelen zijn niet voldoende: het grootste deel van onze energiebehoefte voor elektriciteit, warmte en vervoer zal op grootschalige wijze opgewekt moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van wind- en zonneparken.