Skip to main content

Regeling Reductie Energiegebruik in Woningen

11 mei 2022

Regeling Reductie Energiegebruik in Woningen (RRE-W). Door deze regeling kunnen inwoners van Zwolle op een makkelijke manier kennismaken met energie besparen.

Deze regeling van de overheid geeft een uitkering aan lokale initiatieven die bewoners helpen om eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie en wat ingewikkelder: verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen.
In Zwolle gaan onderstaande wijk-initiatieven ermee aan de gang:

Voor Wipstrik en Oud-Ittersum gaat Blauwvinger Energie (samen met Verbeter & Bespaar) de acties voeren met de medewerking van de betreffende wijk-initiatieven.

Webinar energiebesparing

Op 16 juni 2022 vond een webinar plaats, een voorlichting online door John Bakker en Egbert Bouwer georganiseerd door Blauwvinger Energie. Het thema is:  ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’   Zingen in op de simpele besparingsmogelijkheden die er nu al zijn.

Na het bekijken van het webinar konden de belangstellenden een gratis energie-adviseur thuis uitnodigen, die op de persoonlijke situatie advies kan geven. Het is dan aan de bewoners om de adviezen om te zetten in daden en zelf de maatregelen te nemen, of dit uit te besteden via de energie-adviseur of aan een partij van eigen keuze.

Wil iemand een uitgebreid energie-advies, dan wordt daarvoor een betaalde afspraak gemaakt.