Skip to main content

Samen met de wijkinitiatieven plannen opgesteld en uitgevoerd

14 april 2023

De gemeente heeft begin 2022 bijna  1.500.000,- RREW subsidie ontvangen op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente, lokale energie initiatieven en de Zwolse woningcorporaties.

Het doel van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is om inwoners bewust te maken van energie besparen en hen praktische handvatten te bieden om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of het energiezuinig inregelen van de cv-installatie in een woning.

Allemaal kleine maatregelen om de energierekening naar beneden te brengen. Als Blauwvinger Energie hebben wij voor een gedeelte samen met de wijkinitiatieven plannen opgesteld en uitgevoerd. Tussentijds zijn de plannen aangepast in de vorm van aanvraag extra budget vanwege succes. Op deze wijze hebben wij uiteindelijk ca €300.000,- uitgegeven. 

Hiermee is het volgende bereikt:

  • 4 nieuwe initiatieven zijn op weg geholpen (Buurzaam Westenholte, Stadshagen doet groen, Groene Aa, Duurzaam Holtenbroek) aan het begin van de subsidieperiode
  • Aan het einde van de subsidie-periode zijn nog 3 nieuwe initiatieven ontstaan. Deze waren of geheel nieuw of bouwen voort op een bestaande structuur maar hebben nu de focus op energie. Deze initiatieven zijn Duurzaam Veerallee, Duurzaam Wijthmen en Windesheim (dorp)
  • Duurzaam Wipstrik heeft gewerkt aan bekendheid met hulp van de inzet van Coos Timmermans (Verbeter&bespaar)
  • Het Groene Zuiden heeft een extra boost gekregen.
  • Uiteindelijk zijn in totaal bij deze initiatieven ca 3000 maatregelen getroffen in 650 huishoudens en 150 huishoudens hebben specifiek advies op maat gekregen.

Aan het eind van de subsidieperiode bleek er nog geld over te zijn. Blauwvinger Energie bedacht (samen met de gemeente) om dit extra budget uit te geven aan doelgroepen/wijken die nog niet eerder in aanmerking kwamen voor de RREW subsidie. Daarbij hebben we zoveel mogelijk meegedacht over een invulling die paste bij elke wijk. We stelden Blauwvingerpakketten samen:
Wijktas: Waterbesparende douchekop, radiatorfolie, douchetimer, zetmop60
Studententas: Waterbesparende douchekop, radiatorfolie, douchetimer, tochtband, kozijnfolie, zetmop60 
Uiteindelijk hebben we op deze wijze nog 1120 Blauwvingerpakketten uit kunnen delen. In een aantal buurten zijn de bewoners ook al met burenacties aan de slag gegaan om de maatregelen ook direct aan te brengen. Zo zijn er nog 60 huishoudens geholpen met 313 maatregelen.
Verder zijn de eerste 160 huishoudens in het project warm thuis zwolle geholpen met in totaal 320 maatregelen.
Ook hebben we nog 2800 kerstpakketten mogen aanvullen met ledlampen, douchetimer en flyer zet hem op 60 in samenwerking met de kerken en voedselbank. Mooi werk met dank aan Blauwvingerlid Olaf Heinen. En dat was nog niet alles. Ook was hij de initiatiefnemer voor de Grote bespaarshow!