Skip to main content

Vacature: directeur Zonnepark Bomhofsplas

Over Zonnepark Bomhofsplas

Zonnepark Bomhofsplas is met 72.000 zonnepalen (ongeveer 18 hectare) één van de grootste drijvende zonneparken van Europa. Het zonnepark produceert sinds 2020 ca. 25.000 MWh per jaar. Dat is genoeg stroom voor meer dan 7.200 huishoudens. Het zonnepark is duurzaam gebouwd op een zandwinplas die nog volop in gebruik is. De Bomhofsplas levert dus zand en energie op één locatie. Bij de aanleg is rekening gehouden met de ecologische omstandigheden en de biodiversiteit. Het zonnepark met de statutaire naam Zonnepark PV3 B.V. is in 2020 overgenomen door Blauwvinger Energie en Energiefonds Overijssel. In 2022 is Blauwvinger Energie gestart met de uitgifte van certificaten van aandelen aan inwoners van de Gemeente Zwolle. Zo wordt aan Zwollenaren de kans geboden om mede-eigenaar te worden van het zonnepark. Het bestuur van de STAK Bomhofsplas behartigt de belangen van de certificaathouders.

Over Blauwvinger Energie

De missie van de coöperatie Blauwvinger Energie is om het Zwolse energiegebruik te verduurzamen. Dit doet zij onder meer door Zwollenaren te ondersteunen bij het besparen op energie of energie op te wekken. Ook ondersteunt zij buurtinitiatieven gericht op het verduurzamen van het energiegebruik. Blauwvinger Energie participeert in grootschalige projecten in de Gemeente Zwolle, waarbij zij het voor Zwollenaren mogelijk maakt te investeren in projecten gericht op het opwekken van Zwolse energie.

Per 1 mei 2024 zoekt Blauwvinger Energie voor Zonnepark Bomhofsplas een:

Gedreven directeur / bedrijfskundige (gemiddeld 6 uur per week)

De opdracht
Als directeur ben je als statutair bestuurder verantwoordelijk voor de volledige exploitatie van zonnepark Bomhofsplas. Zo draag je bij aan de missie van Blauwvinger Energie om Zwolle te verduurzamen! Vanuit jouw bedrijfskundige en/of bestuurlijke achtergrond weet je welke zaken belangrijk zijn voor de exploitatie van het zonnepark en haar stakeholders. Daarbij weet je deze belangen goed in te schatten en mee te nemen in de besluitvorming. In jouw rol als directeur behoud je het overzicht en weet je beheers-, financiële- en juridische risico’s tijdig in te schatten en te rapporteren. Bij deze opdracht werk je nauw samen met de dienstverleners waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed. En je maakt gebruik van de expertise van onze leveranciers , samenwerkingspartners en betrokken adviseurs.
De opdracht wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met een optie om deze te verlengen, De opdracht wordt tussentijds (in ieder geval jaarlijks) geëvalueerd. Gelet op de huidige ontwikkelingen behoort uitbreiding van de opdracht tot de mogelijkheden.

De taken
 • Administratief en financieel beheer: Je bent verantwoordelijk voor de controle en accordering van betalingen en aangiftes; En je zorgt voor inzicht in de exploitatie en de inschatting en beheersing van risico’s.
 • Contractbeheer: Je gaat namens het zonnepark overeenkomsten aan met dienstverleners aan wie het onderhoud van het park en de administratieve / financiële taken zijn uitbesteed. Je werkt samen met deze dienstverleners en ziet toe op de kwaliteit en de nakoming van gemaakte afspraken.
 • Besturen en verantwoorden: Je beantwoordt vragen van en verzorgt rapportages aan aandeelhouders en andere stakeholders. Je bereidt de vergadering van aandeelhouders voor en zorgt voor de verslaglegging. Je zorgt ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. En waar nodig start je tijdig (bezwaar)procedures op of bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsstelling bij schade.
 • Relatiebeheer: In afstemming met de aandeelhouders en betrokken adviseur(s), onderhoud je het netwerk en de relatie met de voor het Zonnepark belangrijke contacten.
Eisen voor deze opdracht

Je bent gewend om de verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen als het gaat om grootschalige en complexe projecten met verschillende stakeholders en verschillende belangen. Je beschikt daarbij over een relevante bedrijfskundige en/of bestuurlijke achtergrond en ruime relevante ervaring. Ook beschik je over brede algemene kennis en ervaring in bestuurlijke en/of uitvoerende zin als het gaat om administratieve, financiële, fiscale, bestuurlijke en juridische zaken. Voor deze functie hoef je echter geen specialist te zijn, maar weet je gebruik te maken van specialistische kennis. Je beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk. Bij voorkeur ben je woonachtig in en/of goed bekend met Zwolle. Je hebt affiniteit met de missie van Blauwvinger Energie en lokale duurzaamheid.

Als directeur ben je resultaatgericht, doortastend en volhoudend, ook als het gaat om lastige situaties of tegenstrijdige belangen. Daarbij houd je het belang van de aandeelhouders en de missie en de doelen van het zonnepark voor ogen. Je hebt kennis van en oog voor bestuurlijke verhoudingen en good governance.
Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden. In complexe situaties of bij problemen weet je de rust te behouden en zoek je naar oplossingen.

Vergoeding
De financiële vergoeding voor deze functie is bescheiden en past binnen de missie en maatschappelijke functie van Blauwvinger Energie.

Meer informatie
Deze opdracht wordt bij voorkeur aangegaan in de vorm van een overeenkomst van opdracht, die gericht is op een langdurige samenwerking.

Reacties zijn welkom tot vrijdag 5 april door een mail te sturen naar bestuur@blauwvingerenergie.nl.
De gesprekken met de kandidaten worden gehouden op vrijdag 19 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen via een mail aan bestuur@blauwvingerenergie.nl, waarna je wordt teruggebeld.

Profielschets

De directeur van Zonnepark Bomhofsplas (Zonnepark PV3 B.V) is als statutair bestuurder verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het zonnepark. De directeur rapporteert en legt verantwoording af aan de vier aandeelhouders van het zonnepark.
Bij de uitvoering van de opdracht maakt de directeur gebruik van de expertise van Energiefonds Overijssel en Blauwvinger Energie en de bij het zonnepark betrokken adviseurs / dienstverleners. Ook werkt de directeur nauw samen met samenwerkingspartners aan wie het onderhoud van het zonnepark en de uitvoering van het administratieve en het financiële beheer zijn uitbesteed.

Resultaatgebieden:

 1. Administratief en financieel beheer:
  De directeur is verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer van het zonnepark waarbij de uitvoering is uitbesteed aan een accountant- / administratiekantoor.
  • Controleren en accorderen van betalingen en aangiftes
  • Controleren en accorderen van wettelijke rapportages / aangiftes belastingen.
  • Bewaken van en rapporteren over de financiële kengetallen en -risico’s.
  • Toezien op de tijdige uitvoering van de werkzaamheden door de accountant / het administratiekantoor.
  • Voeren van correspondentie en verstrekken van informatie aan belanghebbenden (financiers, verzekeringen, etc.).
 2. Contractbeheer:
  De directeur vertegenwoordigt het Zonnepark bij het aangaan en beheren van de overeenkomsten met derden.
  • Namens het Zonnepark aangaan en/of verlengen van overeenkomsten met dienstverleners / samenwerkingspartners / verzekeraars / financiers.
  • Toezien op de kwaliteit van de dienstverlening en het nakomen van gemaakte afspraken.
  • Overeenkomsten beoordelen en waar nodig voorleggen aan financieel en/of juridisch adviseur(s).
  • Bij problemen / knelpunten / disputen in gesprek gaan met betrokken partijen. Waar nodig nemen van maatregelen.
  • Zorgen voor de archivering van overeenkomsten, wettelijk verplichte en bedrijfskritische informatie.
 3. Besturen en verantwoorden:
  • Optreden namens en vertegenwoordigen van het zonnepark naar betrokken partijen / belanghebbenden.
  • Organiseren en tijdig bijeenroepen van de vergadering van aandeelhouders; Zorgen voor verslaglegging.
  • Opstellen en toelichten van rapportages aan aandeelhouders, STAK / certificaathouders of andere belanghebbenden.
  • Ervoor zorgen dat tijdig aan de wettelijke verplichtingen van het zonnepark wordt voldaan.
  • Tijdig in werking zetten en monitoren van bezwaarprocedures / aansprakelijkheidsstelling etc., bijgestaan door financieel/fiscaal/juridisch adviseur(s).
 4. Relatiebeheer:
  In afstemming met aandeelhouders/adviseur(s) opbouwen en onderhouden van de relatie met stakeholders.
  • Opbouwen en onderhouden van de relatie met betrokken partijen zoals de gemeente, provincie, banken, leveranciers/dienstverleners, adviseurs, aandeelhouders.
  • Afstemming met de aandeelhouders en betrokken adviseur(s) over het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk.