Skip to main content

Onze vacatures

De energietransitie versnelt. Dit geeft veel kansen voor energiecoöperaties.  Als Blauwvinger Energie pakken we deze handschoen op. Hierdoor liggen er veel activiteiten waarbij we hulp kunnen gebruiken. Het betreft zowel structurele versterking als tijdelijke inzet om iets voor elkaar te krijgen. Er is vast wel iets voor je bij!

  • Het bestuur gaat besturen en heeft de focus op lange termijn en borging van processen
  • De ondersteunende processen worden geborgd door het werken in teams (communicatie en administratie) 
  • De uitvoering en voorbereiding van projecten verdelen we in projecten.

Er is dus genoeg te doen. Mocht je vragen hebben of interesse meld je aan per mail.

Gedreven directeur / bedrijfskundige (gemiddeld 6 uur per week)

Per 1 mei 2024 zoekt Blauwvinger Energie een directeur Zonnepark Bomhofsplas.

Team Econobis

Er is inmiddels een team Econobis. Maar er is altijd ruimte voor versterking en ook kan door een slimme inrichting nog meer geautomatiseerd worden. Als team ben je samen verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van Econobis maar kun je wel een eigen taak afbakenen.

Econobis is een compleet administratiesysteem toegespitst op energiecoöperaties. Econobis is hét pakket dat ons ondersteunt in de volle breedte van onze activiteiten. We doen er de ledenadministratie mee en houden participaties (Bomhofsplas) bij. Ook de energiecoaches en energiebesparing zijn administratief ondergebracht in Econobis. Nieuwsbrieven worden verstuurd via Econobis en taken worden verdeeld en gemonitord via Econobis. Contactmomenten kunnen worden vastgelegd (CRM systeem). Leden kunnen bij hun eigen gegevens via een portal en inschrijven voor nieuwe financiële deelnemingen wordt geregeld via de ‘aanmeldstraat’ inschrijven voor projecten.  Hoe optimaler Econobis wordt ingericht des te meer kan het systeem worden geautomatiseerd.

Team Communicatie

Communicatie en laten zien wat we doen is belangrijk. Denk aan nieuwsbrieven, het tussentijds aanpassen van de website in verband met acties of projecten. Net als zichtbaar zijn op de social media. Daarnaast wellicht ook regelmatig zichtbaar (met flyers en ander materiaal) offline. Onze communicatie kan een flinke boost gebruiken. Dus wil je een social media kanaal beheren, ben je handig in het aanpassen en plaatsen van teksten en formulieren op de website of heb je een vlotte pen dan zoeken wij jou! Omdat er veel wordt samengewerkt met initiatieven en veel verschillende projecten zijn is het een uitdaging om herkenbaar en consistent te zijn. Daarom zijn we ook op zoek naar een persoon die overzicht heeft en het geheel in goede banen kan leiden. 

Bestuur

We hebben in het bestuur nog plek voor minimaal 2 extra bestuursleden. Lijkt het je wat dan kun je een afspraak maken om sfeer te proeven. Bij voldoende bestuursleden gaan we weer werken met rooster van aftreden zoals is vastgelegd in de statuten. 

We hebben noggeen uitgesproken bestuursprofielen. Op dit moment is de grootste behoefte aan:

  • Secretaris. Een persoon die weet hoe belangrijk het is om leden te informeren en ook de overige bestuursleden bij de les houdt om duidelijke besluiten te nemen
  • Algemeen lid die tevens functioneert als 2de penningmeester die ook deel wil nemen in het bestuur van de STAK. 

Werkgroepen

Bemensing van werkgroepen. We zullen steeds vaker vragen aan leden of ze willen deelnemen aan een werkgroep om dingen uit te zoeken, zaken in te richten of een werkgroep vormen als leden zelf met ideeën komen. Hierdoor is er ook de mogelijkheid om je voor kortere tijd aan activiteiten te verbinden. 

Op dit moment zijn er de volgende werkgroepen:

Wind

Zowel Zwarte Waterland als Zwolle hebben hetzelfde zoekgebied aangewezen voor zon en wind. Beide gemeenten hebben de intentie om samen te werken en het lokaal eigendom zo optimaal mogelijk in te vullen. Als Energiecoöperaties Zwartewaterland en Blauwvinger Energie verkennen we de mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling met de bewoners uit het gebied. Dit is een werkgroep voor een langere periode

Herontwikkeling website

Onze website is overgezet naar een ander CMS systeem en we zijn gewisseld van provider. De teksten kunnen echter wel wat korter en voorzien van meer beeldmateriaal. Dus wie wil zijn vaardigheden hier op toepassen of ontwikkelen? Hoe sneller de website op orde hoe liever. En samen kom je verder. Dus geef aan wat jij wil doen.

Ledencertificaten Bomhofsplas

Het zonnepark Bomhofsplas is in 2020 opgeleverd en draait goed. Er komen weer nieuwe ledencertificaten. Hierbij kunnen wel wel wat extra hulp gebruiken. Denk aan het opzetten van een ledencampagne.

Digitaal. Social media maar misschien juist ook wel via de warme contacten of een speciale campagne om de pers te interesseren.

In Econobis moet een aanmeldstraat worden ingericht. En de benodigde informatie moet aan het bestaande memorandum worden toegelicht. Het maken van een mooie presentatie met duidelijke uitleg voor fysieke of online bijeenkomsten. Het is de bedoeling om de certificaten per 2 januari 2024 over te schrijven. Help je mee?