Skip to main content

Verbeter & Bespaar aanvraag ingediend – 2022

29 mei 2022

Blauwvinger Energie heeft samen met Verbeter & Bespaar een aanvraag ingediend voor subsidie. In mei 2022 kregen we bericht dat deze aanvraag is goedgekeurd, we kunnen dus werkelijk aan de slag.

We zetten hierbij in zetten op praktische maatregelen en tegelijk de gemeenschap te versterken waardoor we de organisatie kracht van de wijk en haar bewoners vergroten. Dit doen we in samenwerking met de al bestaande wijkinitiatieven.

Wat gaan we doen?

We zetten in op straat- of wijkgerichte acties. We organiseren gemeenschappelijke momenten om collectief aan de slag te gaan met het uitvoeren van de maatregelen. Die momenten zorgen ook weer voor verbinding tussen bewoners en nieuwe ambassadeurs. Bij deze acties ligt de focus op laagdrempelige energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of het waterzijdig inregelen van de CV. Ter ondersteuning ontvangen inwoners gerichte informatie over de maatregelen. Dankzij de RREW- regeling krijgen mensen de materialen gratis, op voorwaarde dat ze deze maatregelen ook echt uitvoeren. Ook kunnen de bewoners advies krijgen over verdere (grotere) maatregelen en gebruik maken van het Hoomdossier van Blauwvinger Energie.

Adviezen geven

Daarnaast kunnen bewoners gericht advies krijgen over energiebesparende maatregelen voor hun woning via het Hoomdossier en energiecoaches. Hebben bewoners specifieke wensen, dan voorzien energieadviseurs hen van maatwerkadvies.

Wijkcommunicatie

Als derde stap wordt gewerkt aan het versterken van de gemeenschap (community-building). Diverse activiteiten worden aangeboden die zijn afgestemd op de behoeftes en het karakter van de deelgebieden. Zoals informatiebijeenkomsten, huiskamergesprekken, aanwezigheid bij wijkevenementen of andere vormen, dit alles dichtbij mensen en hun vragen. Op deze manier wordt de communicatie binnen de wijk versterkt. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de reeds bestaande wijkinitiatieven.