Skip to main content

Wat we doen

Ook in Zwolle wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van onze energievoorziening, dat is een kwestie van lange adem en veel geld, maar het geeft ons als stad ook nieuwe en unieke kansen:
In minder dan 10 jaar tijd zijn de meeste Nederlandse energiebedrijven in buitenlandse handen gekomen en daarmee verdwijnt de winst naar o.a. Duitsland, Zweden en Frankrijk. Maar wij hebben u als inwoners en bedrijven de kans om zelf onze lokale energiebronnen te realiseren, op eigen huis en bedrijf en via lokale wind- en zonneparken en warmtebedrijven.


De hier opgewekte energie willen we zoveel mogelijk in onze eigen stad gebruiken, maar ook de financiële opbrengsten van de investeringen willen we binnen Zwolle houden. Zo ontstaat een kringloop waarbij we als Zwolle samen de duurzame en financiële lusten en lasten delen.

Voor onze missie is samenwerking noodzakelijk; inwoners, bedrijven, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, duurzame wijkinitiatieven, politiek etc. Iedereen is nodig en heeft een eigen rol in het verduurzamen van onze energievoorziening.


We zijn daarom voortdurend op zoek naar samenwerking en overleg met Zwolse mensen , partijen en organisaties die bezig (willen) zijn met het verduurzamen van hun energiegebruik. Dat leidt tot inspirerende gesprekken, partnerschappen, ideeën en projecten.