Skip to main content

Zonnepark Bomhofsplas

Zonnepark Bomhofsplas produceert sinds 2020 Zwolse energie via 72.000 zonnepanelen. Dit is ongeveer 18 hectare , genoeg stroom voor ruim 7200 huishoudens. Blauwvinger Energie heeft samen met Energiefonds Overijssel het zonnepark overgenomen. Daarmee hebben we naast lasten ook zeggenschap en eigenaarschap. Door het kopen van Ledencertificaten kun jij ook mede-eigenaar worden. Iedereen uit Zwolle kan in dit project investeren vanaf €1000. Ook kan je kiezen voor Zwolse energie (van onder andere dit project) Dat is echt lokale stroom!

Duurzaam gebouwd 

Het zonnepark drijft op een zandwinplas die nog volop in productie is. Dubbelgebruik dus: zand en energie vanaf 1 locatie.
De panelen zijn gemonteerd op een drijvend frame. Diverse frames worden aan elkaar gekoppeld. Ook de omvormers zijn gemonteerd op deze frames. Er panelen geplaatst die licht doorlaten, naast de lichtstraten en de ruimte tussen de panelen. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht het wateroppervlak blijft bereiken, wat de ecologie ondersteunt. Slechts 30 procent van de plas is bedekt,  er blijft  daarmee voldoende ruimte over voor leven in het water en op het land. Met het installeren van biohutten, gevlochten kooien met hout en schelpmateriaal, onder het zonnepark wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Ook doet een ecologisch bureau onderzoek hoe de ecologie rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. 
Tijdens de bouw van het drijvende zonnepark zijn de eerste 100 zonnebootjes gekoppeld aan een batterij. Zo werd er direct gebruik gemaakt van de zon voor het elektrisch gereedschap en elektrisch vervoer. Wil je meer weten, kijk dan even naar dit mooie filmpje over de bouw van de Bomhofplas. 

Meer informatie

Wil je meer weten over deze actie? Kijk dan hier of schrijf je in via ons aanmeldformulier dan nodigen we je uit voor de online informatie-avond.

Klik hier om je aan te melden voor één van de informatie-avonden.

Locatie

Veelgestelde vragen per onderwerp

Moet ik overstappen naar Greenchoice ?

Ik lees dat jullie Zwolse stroom leveren via Greenchoice en ik zit nog vast aan een contract bij Pure Energie. Is dat een probleem? Of zijn er misschien extra kosten aan verbonden als ik niet bij Greenchoice zit?

Antwoord:
A: Het is niet nodig om klant van Greenchoice te zijn om mee te kunnen doen aan onze acties zoals de Zonnelening en Ledencertificaten voor Zonnepark  Bomhofsplas. Maar als je de stroom wilt afnemen, dan is het wel nodig om klant van Greenchoice te worden. Het is meestal het beste om te kijken wanneer je contract bij Pure Energie is afgelopen en dan over te stappen naar Greenchoice. Doe dit svp dan via onze website: Ik wil Zwolse Energie, want via de bekende vergelijkingssites is het niet mogelijk om Zwolse Energie af te nemen.

Ik heb al een contract bij Greenchoice. Is het extra rendement ook voor mij van toepassing?
Ja dat extra rendement van 0.5% voor de eerste 2 certificaten is dan ook voor jou van toepassing, zeker als je aangeeft Zwolse Energie te willen afnemen.
Overstappen naar een andere leverancier

Voor de energie zitten mijn partner en ik reeds bij Greenchoice maar we overwegen om over te stappen naar een andere leverancier ivm de huidige prijsstelling.
Is het vanwege het bovenstaande toch interessant om bij Greenchoice te blijven en wat zouden dan de voordelen zijn?

Antwoord Leden die certificaten afnemen en energie afnemen van Greenchoice krijgen op de eerste 2 certificaten een extra rendement van 0,5%,
Dit wordt uitbetaald door Greenchoice. Of het dan voordelig is om nu over te stappen hangt van je persoonlijke omstandigheden af.

Certificaten

Het streven is om 979 certificaten a € 1.000 te verkopen.
Wat gebeurt er als dat streven niet wordt gehaald?

Er is geen minimum gesteld aan het streef bedrag, ook al zouden we maar 1 certificaat verkopen, dan gaat het door. Maar we hebben inmiddels al ruim 400 certificaten verkocht (stand 1 febr 2022), dus dat gaat lekker! Binnenkort sluiten we de inschrijving en maken we het geld over aan het EFO.

Opbouw certificaat-lening

Hoe is de inleg van €1000 opgebouwd en wat wordt er wanneer afgelost?

Antwoord:

De €1000 van het certificaat bestaat voor het over grote gedeelte uit een achtergestelde lening, te weten €971.
Deze lening van €971 wordt terug betaald als de primaire leningen van de banken afgelost zijn, en dat is na 15 jaar het geval.
Naast je jaarlijkse rendement van 4,5% krijg je dus in de jaren 16-18 je lening terug. 

Dan ben je nog steeds met zijn allen eigenaar en kun je samen beslissen hoe verder na de 25 jaar. Hier gaat eigenlijk pas echt je invloed een grotere rol spelen.
Dus: de lening wordt terugbetaald in de jaren 16-18. En daarna nog 7 jaar rendement en zeggenschap!

Wat gebeurd er bij overlijden

De looptijd bedraagt 25 jaar. Nu ben ik alweer ruim 65+. Wat gebeurt er in geval van overlijden?
Kan ik ze aan onze (niet in Zwolle, en soms in het buitenland) wonende kinderen en kleinkinderen schenken?

Antwoord:
Bij overlijden vervallen de certificaten aan je wettige erfgenamen, je kinderen dus.
Ze moeten dan wel lid van BE worden, en dat kan als ze een binding met Zwolle hebben, ze hoeven er niet persé te wonen.

Tussentijds verkopen

Kan ik de certificaten ook tussentijds verkopen, of aan iemand anders geven?

Antwoord:
Na 5 jaar zijn de certificaten verhandelbaar, je kunt ze dan alleen verkopen aan andere BE leden of aan personen die BE lid willen worden.
Als je zelf niemand weet worden ze door Blauwvinger  Energie terug genomen, die dan een koper zoekt (en je daarna betaalt).

Verhuizen

Verandert er iets wanneer ik in een andere gemeente ga wonen dan in Zwolle?

Antwoord:
Als je lid van BE blijft niet. Om lid te zijn van BE moet je een binding hebben met Zwolle, je hoeft er niet persé te wonen. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Uitgebreide informatie

Ik lees een onderzoekplicht van de informatie: Is er dan een dataroom beschikbaar of iets dergelijks?
Of mag ik er van uitgaan dat de belangrijkste zaken genoemd worden in het informatiememorandum?

Antwoord:
Je mag ervan uitgaan dat alle belangrijke zaken m.b.t. het project in het door een onafhankelijk bureau opgesteld IM te vinden zijn.
Dit wordt op verzoek toegestuurd,  maar kun je ook hier downloaden (pdf).

Jaarrekening

Is er een jaarrekening 2020 beschikbaar van het park?

Antwoord:
De publicatie-jaarrekeningen van Holding en werkmaatschappij over 2020 zijn gedeponeerd bij de KvK en izijn hier te downloaden

Rentepercentages

Wat zijn de rentepercentages op de leningen?

Antwoord:
Het rentepercentage voor de banklening (ASN met groenkorting) is 1,05%.
De rentestand was op moment van afsluiten erg laag!
Voor de Senior Loan  van EFO is deze 1,5%,
voor de Junior Loan 3,0%,
voor de Crowdfunding Loan 4,2 %
en voor de Shareholders Loan (CLE) 5%.

Stijging kosten in 2036

Waarom stijgen de operationele kosten van 2035
naar 2036 opeens met € 250.000,- ?

Antwoord:
De operationele kosten stijgen na 2035 omdat we er van uit gaan dat dan de omvormers vervangen moeten worden.

Financieel model

Is er een financieel model beschikbaar?
Ik wil met name even kijken naar de impact van belangrijke gevoeligheden zoals aantal zonne-uren

Antwoord:
Er is een financieel model (met alle operationele kosten) aanwezig, maar deze is niet vrijelijk beschikbaar.
Maar met het aantal zonne-uren is derdege rekening gehouden.

GVO’s

Wat is de GVO prijs per jaar voor de periode 2021 – 2036?

Antwoord:
De prijs voor de GVO’s is met Greenchoice voor 15 jaar afgesproken.
In 2020 was deze € 7 (!) per MWh en deze loopt terug naar ca. € 3 per MWh in latere jaren.

Prognose 15 jaar

Met welke onbalansfactor is rekening gehouden inzake PPA prijs en prognose na 15 jaar?

Antwoord:
In het oorspronkelijk businessmodel was uitgegaan van een PIF, die van 2020 naar 2036 terugloopt van 0,97 (!) naar 0,78/9.
In het businessmodel is voor de periode na de SDE+ uitgegaan van een stroomprijs, die oploopt van  € 63,5 per MWh naar € 75 per MWh in 2045.

Degradatie panelen

Ligt er een garantie onder de aanname van 0,25% degradatie van de zonnepanelen per jaar?

Antwoord:
Er is een fabrieksgarantie van de leverancier van panelen voor de 0,5 % degradatie van de panelen,
maar de praktijk leert dat 0,25% een reële waarde is om als uitgangspunt te nemen

WOZ

Wat is de impact op het rendement als toch WOZ betaald moet worden cf. beschikking?

Antwoord:
Het effect van een eventueel wel moeten betalen van OZB en waterschapslasten ligt in de orde van een aantal tiende procentpunten en hangt mede af van de wijze waarop ze de waarde bepalen; overigens hebben we nog altijd goede hoop dat men het park toch als een ‘roerend’ goed zien

Stroomafname contract

Is het stroomafnamecontract voor de eerstkomende 15 jaar met Greenchoice volledig gekoppeld aan het correctiebedrag van de SDE++?

Antwoord:
De SDE subsidie vult het bedrag per kwh aan tot een bepaald nivo.
Komt de prijs per kwh boven dat bedrag dan wordt er geen subsidie meer gegeven.
Dat is de enige samenhang.

Documenten

Is er nog meer achtergrondinformatie?

Antwoord:
Ja, de procedure en de controle’s die Blauwvinger Energie moet hanteren bij het toewijzen is uitvoerig beschreven.  (dowmload als pdf)
En de administratievoorwaarden van de STAK zijn opgesteld. ( download als pdf )

Overige projecten